เคมีภัณฑ์ กาว เทปกาว วัสดุยึดติด/กาว ผลิตภัณฑ์ยาแนว เทปกาว เคมีภัณฑ์และกาว กลุ่มสินค้าที่ใช้สำหรับซ่อมรำบุงและดูแลเครื่องจักรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต เคมีภัณฑ์มีหลายชนิด น้ำมันอเนกประสงค์ กาว น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ยาแนว รวมถึงเทปคุณภาพสูง