แท่นเลื่อยฉลุ ขนาด 406 มม. (16 นิ้ว) แท่นเลื่อยฉลุ กำลังไฟ 90 วัตต์ ขนาด 16 นิ้ว (405 มม.)

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์