สว่านไฟฟ้า สว่านปรับซ้ายขวามากีต้าเป็นอุปกรณ์งานช่างพื้นฐาน สว่านไฟฟ้าใช้สำหรับเจาะรู สามารเจาะรูบนวัสดุได้หลากหลายประเภท ทั้งงานเจาะไม้ เจาะโลหะ บางรุ่นสามารถเจาะปูน

Showing 1–25 of 32 results