เครื่องกว๊านรู เครื่องเซาะร่อง แท่นไสไม้ เครื่องบังใบ กบไฟฟ้า/เครื่องไสไม้ เครื่องเร้าเตอร์ เครื่องแกะสลักลายไม้