รายละเอียดเพิ่มเติม

กระดาษทรายกลม 4″(100X16) #A50 ขัดโลหะ

รายละเอียดสินค้า

ข้อแนะนำการใช้งาน

  • ควรใช้แผ่นกระดาษทรายกลมคู่กับแผ่นยางรองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
  • ใช้กับความเร็วไม่เกิน 80m/sec (ขนาด4″ = 15,000 rpm max, ขนาด 5″=12,000 rpm max, ขนาด6″=10,000 rpm max, ขนาด7″= 8,500 rpm max
  • ควรเก็บแผ่นกระดาษทรายกลมไว้ในที่แห้งและมีการระบายอากาศได้ดี

ข้อควรระวังในการใช้งาน สวมแว่นตาป้องกันทุกครั้งที่ใช้งาน
สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ใส่ที่ป้องกันเสียงดัง สวมถุง
มือป้องกันทุกครั้ง อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนการทำงาน
ห้ามใช้กระดาษทรายในขณะที่ไม่มีแผ่นยางรอง