Home / Shop / ปั๊มน้ำ อุปกรณ์ระบบน้ำ / อุปกรณ์ระบบน้ำ / อุปกรณ์ PVC / ข้อต่อตรงพีวีซี (เกลียวนอกทองเหลือง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

SIZE L D2 D1 W ลัง/ตัว ราคาตัว
1/2″ 52 35 27 4 200 16.-
3/4″ 59 42 36 5 120 26.-