รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อต่อตรงลด
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/บาท
F1044000231 25 x 20mm 46.-
F1044000241 32 x 20mm 64.-
F1044000311 50 x 32mm 134.-
F1044000341 63 x 25mm 199.-
F1044000361 63 x 40mm 233.-
F1044000371 63 x 50mm 235.-
F1044000381 90 x 63mm 495.-
F1044000391 90 x 75mm 500.-
F1044000401 110 x 90mm 820.-