รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อต่อตรงเกลียวนอก
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/บาท
F1036000411 20mm x 1/2” 21.-
F1036000421 20mm x 3/4” 23.-
F1036000431 20mm x 1” 24.-
F1036000451 25mm x 3/4” 31.-
F1036000461 25mm x 1” 34.-
F1036000481 32mm x 3/4” 49.-
F1036000541 50mm x 11/4” 110.-
F1036000611 75mm x 21/2” 250.-
F1036000621 90mm x 3” 400.-
F1036000631 110mm x 4” 630.-