รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อต่อตรงเกลียวใน
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/บาท
F1043000411 20mm x 1/2” 22.-
F1043000451 25mm x 3/4” 34.-
F1043000491 32mm x 1” 50.-
F1043000551 50mm x 11/2” 125.-
F1043000591 63mm x 2” 203.-
F1043000611 75mm x 21/2” 282.-
F1043000621 90mm x 3” 445.-
F1043000631 110mm x 4” 678.-