รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อต่อตรง
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/บาท
F1034010141 20mm 34.-
F1034010151 25mm 50.-
F1034010161 32mm 75.-
F1034010171 40mm 118.-
F1034010181 50mm 175.-
F1034010191 63mm 290.-
F1034010201 75mm 360.-
F1034010211 90mm 730.-
F1034010221 110mm 995.-