Home / Shop / เครื่องเชื่อม อุปกรณ์เชื่อม / JASIC / อุปกรณ์เสริมเครื่องเชื่อม / ข้อต่อตัวผู้ แบบเกลียวติดเครื่อง 10-200 ดำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of ข้อต่อตัวผู้ แบบเกลียวติดเครื่อง10-200ดำ

 

ข้อต่อตัวผู้ แบบเกลียวติดเครื่อง 10-200 ดำ