Sale 16%

ข้อต่อตัวผู้ (แบบเกลียวติดเครือง) 250A ขึ้น

210.00฿

 

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222

อีเมล. s.t.inter@hotmail.com Line. ooxzy

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of ข้อต่อตัวผู้(แบบเกลียวติดเครือง)250Aขึ้น

 

ข้อต่อตัวผู้ (แบบเกลียวติดเครือง) 250A ขึ้น

Message us