Home / Shop / เครื่องเชื่อม อุปกรณ์เชื่อม / JASIC / อุปกรณ์เสริมเครื่องเชื่อม / ข้อต่อตัวผู้ (แบบเกลียวติดเครือง) 250A ขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of ข้อต่อตัวผู้(แบบเกลียวติดเครือง)250Aขึ้น

 

ข้อต่อตัวผู้ (แบบเกลียวติดเครือง) 250A ขึ้น