Sale 20%

ข้อต่อตัวเมีย (แบบยูโรติดเครื่อง) 200A ขึ้น

140.00฿

 

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222

อีเมล. s.t.inter@hotmail.com Line. ooxzy

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of ข้อต่อตัวเมีย(แบบยูโรติดเครื่อง)200Aขึ้น

 

ข้อต่อตัวเมีย (แบบยูโรติดเครื่อง) 200A ขึ้น

ข้อต่อตัวเมีย (แบบยูโรติดเครื่อง) รุ่นใหญ่ 200A ขึ้น

Message us