Sale 22%

ข้อต่อตัวเมีย (แบบเกลียวติดสาย) 250A ขึ้น

210.00฿

 

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222

อีเมล. s.t.inter@hotmail.com Line. ooxzy

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of ข้อต่อตัวเมีย(แบบเกลียวติดสาย)250Aขึ้น

 

ข้อต่อตัวเมีย (แบบเกลียวติดสาย) 250A ขึ้น

 

Message us