รายละเอียดเพิ่มเติม

ครอบสังกะสี

มีให้เลือก 4 สี

– สีแดง

– สีเขียว

– สีน้ำเงิน

– สีขาว