รายละเอียดเพิ่มเติม

คีมล็อคปากตรง

Straight jaw plier

รายละเอียด

  • ขนาด 10 นิ้ว
  • สามารถจับชิ้นงานได้เต็มพื้นที่ทั้งวัตถุแบบแบน สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม