Home / ร้านค้า / ชุดสว่านกระแทก 650W และเครื่องมือ 101 ชิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดสว่านกระแทก 650W และเครื่องมือ 101 ชิ้น

101 Pcs household tools set

ประกอบด้วย
– สว่านกระแทก 650W 1/2″
– ค้อนหงอน 1 ชิ้น
– ระดับน้ำ