รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้ามขันตัวที คออ่อน 320มม.

รหัสสินค้า : F131-8043320U