รายละเอียดเพิ่มเติม

ตู้เก็บกุญแจ 20 ดอก

  • กว้าง  : 22
  • ยาว/ลึก  : 6.2
  • สูง  : 33
  • น้ำหนัก : 1.35