รายละเอียดเพิ่มเติม

ตู้เก็บแบบฟอร์มตั้งโต๊ะ 7 ลิ้นชัก

  • กว้าง  : 26.5
  • ยาว/ลึก  : 38
  • สูง  : 38.7