Home / Shop / อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ / ตู้เก็บเครื่องมือ / ตู้7ลิ้นชัก+เครื่องมือ278ชิ้น รหัสสินค้า : F131-10217R-278

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตู้7ลิ้นชัก+เครื่องมือ278ชิ้น รหัสสินค้า : F131-10217R-278

 

รายละเอียดสินค้า

ชุดตู้เครื่องมือ FORCE
ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วยชุดเครื่องมือบรรจุอยู่ในถาด ช่วยให้หยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี โดย
เครื่องมือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น โดย
ที่มีเครื่องมือทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้ว (SAE) ให้
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับตู้เครื่องมือ
ที่มีล้อเลื่อน ช่วยในสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
ประหยัดเวลาในการทำงาน
ลูกบ๊อกซ์และอุปกรณ์ 167 ชิ้น
ประแจ 43 ชิ้น
คีม 7 ชิ้น
ไขควง 24 ชิ้น
เครื่องมือตอก 18 ชิ้น
เครื่องมืออื่น ๆ 19 ชิ้น