รายละเอียดเพิ่มเติม


ถังดักไขมัน

น้ำมันและคราบไขมันน้ำมัน และคราบไขมันซึ่งเกิดจากการประกอบอาหารตลอดจนคราบสกปรกต่างๆ ซึ่งเกิดจากการล้างภาชนะอุปกรณ์ในห้องครัว คือ น้ำเสีย ที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยมิได้มีการบำบัดเป็นผลให้เกิดปัญหาการเน่า เสียของแหล่งน้ำโดยตรง

ถังดักไขมันมีประโยชน์อย่างไร การระบายน้ำทิ้งของทุกครัวเรือน ร้านอาหารทุกร้านและภัตตาคารทุกแห่งล้วนเป็นน้ำที่มีเศษอาหาร น้ำมัน และคราบไขมัน ปะปนมาเมื่อมีปริมาณสะสมมากขึ้นย่อมมีปัญหาตามมาคือ – ท่อระบายน้ำอุดตัน – เป็นสาเหตุน้ำเน่าเสีย – เป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ที่อาศัยในแหล่งน้ำ – อื่น ๆ 

การทำงานของถัง

         1. ตะแกรงดักเศษอาหาร เป็นตัวกรองมิให้เศษอาหารและสิ่งสกปรกต่างๆ ไหลเข้าไปสู่ส่วนดักไขมันอันเป็นการลดความสกปรกในขั้นตอนแรก

          2. ส่วนแยกไขมัน น้ำที่ผ่านการกรองเศษอาหารจะไหลลงสู่ตัวถัง ซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมต่อทิศทางการไหลของน้ำและไขมัน ให้ ลอยเหนือน้ำ

           3. น้ำซึ่งอยู่ส่วนล่าง จึงเป็นน้ำทิ้งซึ่งไหลลงสู่แหล่งน้ำ โดยปราศจากเศษอาหาร น้ำมันและไขมัน

รุ่น

MODEL

ปริมาตรถัง

(ลิตร)

ความกว้าง

(ซม.)

ความยาว

(ซม.)

ความสูง

(ซม.)

ท่อน้ำเข้า

ท่อน้ำออก

จำนวนโต๊ะ

NS 30
30 35 45 50 x 2″ x 2″ 1-15
NS 60
60 45 50 50 x 2″ x 2″ 16-25
NS 130 130 50 100 50 x 2″ x 2″ 26-45
  • NS 30 ราคา 3,350 บาท
  • NS 60 ราคา 4,650 บาท
  • NS 130 ราคา 6,400 บาท