รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ถ่าน S065-135-160 MAKITA CB-153 SUMO

CARBON BRUSH S065-135-160 MAKITA CB-153 SUMO

วีธีใช้

  • ใช้สำหรับ เครื่อง Makita CB-153 : 1804N, 1805B, 1805N, 1806B, 2012, 2030, 2030N, 2040,2114C, 2412N, 2414, 2414B, 2414K, 2146S, 2708, 2711, 3501N, 3600, 3600B, 3600BR, 3600H, 3600NB 3600NBR, 3601B, 3612B, 3612BR, 4107R, 4107B, 4100B, 4100C, 5007NB, 5008B, 5800NB, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB, 5100BR, 5103N 5201N, 5401N, 5402, 5500S, 5700, 5800BR, 5900B, 5900BR, 6910, 7104, 7104L, 7305, 7305H, 8050, 9105, 9401, 9402, 9607, 9607, 9607NB, 9607HBS, 9607HB, 9607NBS, 9608HB, 9608HBS, 9609NB, 9609NBS, AC6001, GA7000, GA, 70001, GA7001L, GA9000, GC5000, LS1011, LS1030, LS1510, SR2100, SR2300, SR2600