รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อครอส
Short bypass bend
F1019000142
F1019000152
F1019000162
20
20
20
D20
D25
D32
64.-
98.-
156.-