รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง (M14x1.5)

Length Extention Lance (M14x1.5)

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

รายละเอียดสินค้า(Specification)

Inlet/Outlet

M 14×1.5

Length

41.5 cm

Max. Pressure

350 Bar

Max. Temperature

60 ํC

น้ำหนัก (N.W.)

204 กรัม(g)

ทำหน้าที่(Application)

  • เพิ่มความยาวให้กับด้ามปืนฉีดน้ำ

Application

  • En length the washing gun.

การประกอบอุปกรณ์(Application)

1. ประกอบปืนฉีดน้ำแรงดันสูง-สั้น(M14*1.5) เข้ากับ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงท่อนกลาง (M14*1.5)

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

2. ประกอบปลายปืน เข้ากับ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง-สั้น(M14*1.5) ที่ประกอบเข้ากับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงท่อนกลาง (M14*1.5) แล้ว

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE

ท่อนกลางปืนฉีดน้ำแรงดันสูง STINTERTRADE