รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บอลวาล์ว พีวีซี วินนี่

  Dimension
  in mm.
  1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/4″ 1.1/2″ 2″
  A 74 81.5 100.5 113.7 129.3 143
  B 15.5 17.2 23.3 23.5 27.4 31.7
  C 30 34.7 45.2 51.6 59.6 71.2
  D 38.5 46.8 56.5 64.8 73.5 83
  E 61.5 71 89.5 100.8 108.5 131
  บรรจุกล่องละ/ตัว 150 120 75 36 36 24
  ราคา:บาท/ตัว 30 40 58 100 135 170