รายละเอียดเพิ่มเติม

 

size per/box per/price
2″ 10 per 915.-
2½” 10 per 975.-
3″ 8 per 1,245.-
4″ 8 per 1,640.-