Home / ร้านค้า / ปลั๊กซลีฟเฮ็กซ์ SA8055 Sleeve Hex Anchor

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลั๊กซลีฟเฮ็กซ์ รุ่น SA8055 – Sleeve Hex Anchor Fastenic ขนาดเกลียว(M6)

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการติดตั้ง ( Installation )

1. ใช้สว่านเจาะรูคอนกรีตโดยเจาะผ่านรูวัตถุที่จะติดตั้งให้ขนาดของรูและความลึกเท่ากับที่กำหนด และทำความสะอาดรูคอนกรีต
2. สอดปลั๊ก Fastenic Sleeve Hex Anchor (SA) ผ่านรูวัตถุเข้าไปในรูคอนกรีต จนกระทั่งแหวนและหัวน๊อตตัวผู้อยู่บนวัตถุชิ้นงาน
3. ขันน๊อตตัวผู้หัวหกเหลี่ยมให้แน่นประมาณ2-6รอบ เกลียวของน๊อตตัวผู้จะไปจับกับเกลียวของ Expansion Cone เข้าไปดันให้ปลอกเบ่งขยายตัวออกยึดติดแน่นในรูคอนกรีต

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลั๊กซลีฟเฮ็กซ์ SA8055