รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลั๊กอุด
Plug
F1015000012
F1015000022
F1015000032
20
20
20
1/2”
3/4”
1”
4.-
6.-
7.-