Home / ร้านค้า / ปลั๊กเอ็มเพรส MP12054 MPRESS Anchor Bolt Fastenic

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลั๊กเอ็มเพรส MP12054 – MPRESS Anchor Bolt Fastenic ขนาดเกลียว(M10)

วิธีการติดตั้ง ( Installation )

1. ใช้สว่านเจาะรูคอนกรีต โดยเจาะผ่านรูวัตถุที่จะติดตั้ง ให้ขนาดของรูเท่ากับขนาดของน๊อตฝังที่ต้องการ (ถ้าวัตถุที่จะติดตั้งเป็นไม้หรือเป็นวัตถุที่ไม่แข็งมาก ให้ใช้สว่านเจาะรูผ่านวัตถุนั้นได้เลย)

2. สอด MPRESS Anchor Bolt ผ่านวัตถุที่จะติดตั้งเข้าไปในรูคอนกรีตจนกระทั่งแหวนติดแน่นอยู่บนวัตถุ

3. ขันน๊อตให้แน่น ปลอกของ MPRESS Anchor Bolt จะยึดติดแน่นกับรูคอนกรีตขันน๊อตจนเกลียวโผล่ขึ้นมาประมาณ 3 เกลียว

วิธีถอน To Remove

 

คลายน๊อตให้หลวม แล้วงัดขึ้นโดยงัดใต้แหวน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลั๊กเอ็มเพรส MP8040