ปั๊มท่อแนวตั้ง LPP80-14-3/2

Commercial – Vertical In-line Pump

เครื่องสูบน้ำ LEO รุ่น LPP เป็นปั๊มท่อแนวตั้ง Vertical In-line Pump HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning)การถ่ายเทความร้อนและปรับอากาศ ระบายอากาศ : การหมุนเวียนของน้ำร้อน หม้อต้มน้ำแบบไหลผสม อุณหภูมิแบบไหลผสม หมุนเวียนความร้อน เป็นต้น

 

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222

อีเมล. s.t.inter@hotmail.com Line. ooxzy

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องปั๊มน้ำ

อัตราการไหล <  600  m³/h
ปริมาณความสูงถึง  60 เมตร
อัตรากำลัง    0.37 – 75 kW
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด  0  องศา   ̴  90 องศา
ความดันการใช้งานสูงสุด  16 บาร์
ระดับความสูงถึง  1,000  เมตร

มอเตอร์

ระดับฉนวน   F
ระดับการป้องกัน  IP55
มาตรฐานมอเตอร์ IE 2  หรือ ใช้มอเตอร์ IE

สินค้ารับประกันการใช้งาน 24 เดือน

 

Message us