รายละเอียดเพิ่มเติม

ปืนฉีดลม M-12 (101-4) & หัวฉีดสั้น+ยาว