รายละเอียดเพิ่มเติม

ปืนฉีดลมS-47 รุ่นสั้นแบบเกี่ยว