รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gage) อินไซส์ (INSIZE) รุ่น 4602-32 ขนาด 0.03-1.00 มม. (32 ใบ) ความแน่นยำ ±(3+T/80) µm ใบทำด้วยสแตนเลส

4602-32 STINTERTRADE

4602-32 STINTERTRADE

4602-32 STINTERTRADE

4602-32 STINTERTRADE

รายละเอียดสินค้า

ฟิลเลอร์เกจ (Feeler Gage) อินไซส์ (INSIZE) รุ่น 4602-32 ขนาด 0.03-1.00
มม.
รายละเอียดสินค้า
• ความแน่นยำ ±(3+T/80) µm
• ใบทำด้วยสแตนเลส
• 1 ชุด ประกอบไปด้วย ฟิลเลอร์เกจ 32 ใบ ขนาด
(0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.13,0.15,0.18,0.20,0.23,0.25,
0.30,0.33,0.35,0.38,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.63,0.70,0.75,0.80,0.85
,0.90,1.00)
• ความยาวทั้งหมดของใบมีด : 195 มม.
• ความยาวเฉพาะใบมีดวัด : 90 มม.
• ความกว้างใบมีด 10.5 มม.
• รับประกัน 1 ปี