รายละเอียดเพิ่มเติม

 

size small box big box per/price
3/4″ 25 per 100 per 45.-
1″ 25 per 100 per 75.-
1¼” 10 per 80 per 80.-
1½” 10 per 80 per 225.-
2″ 8 per 48 per 245.-
2½” 6 per 24 per 960.-
3″ 6 per 12 per 1,150.-
4″ 6 per 12 per 1,800.-