รายละเอียดเพิ่มเติม

มอเตอร์เกาะแบบ JVMR-15 1/5 HP

JVMR-15 1/5 HP STINTERTRADE

JVMR-15 1/5 HP STINTERTRADE

JVMR-15 1/5 HP STINTERTRADE

JVMR-15 1/5 HP STINTERTRADE

 

รายละเอียดสินค้า

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 SET 1 SET 330.0 280.0 250.0 MM 13.08 KG