รายละเอียดเพิ่มเติม

มอเตอร์เกาะแบบ JVMR-40 1/2 HP

JVMR-40 1/2 HP STINTERTRADE

JVMR-40 1/2 HP STINTERTRADE

JVMR-40 1/2 HP STINTERTRADE

JVMR-40 1/2 HP STINTERTRADE

 

รายละเอียดสินค้า

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 SET 1 SET 320.0 275.0 250.0 MM 19.84 KG