รายละเอียดเพิ่มเติม

มอเตอร์เกาะแบบ JVMR-75 1 HP

 

JVMR-75 1 HP STINTERTRADE

JVMR-75 1 HP STINTERTRADE

JVMR-75 1 HP STINTERTRADE

JVMR-75 1 HP STINTERTRADE

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 SET 1 SET 330.0 280.0 250.0 MM 29.0 KG