รายละเอียดเพิ่มเติม

size small box big box wear spiral
1/2″ 25 per 100 per 47.- 50.-
3/4″ 25 per 100 per 55.- 60.-
1″ 25 per 100 per 83.- 90.-
1¼” 10 per 80 per 125.- 130.-
1½” 10 per 80 per 130.- 145.-
2″ 8 per 48 per 195.- 210.-
2½” 6 per 24 per 460.- 480.-
3″ 6 per 12 per 565- 590.-
4″ 6 per 12 per 1,125.- 1,165.-