รายละเอียดเพิ่มเติม

ยูเนี่ยนเกลียวใน
Female Thread Union
F1022000412
F1022000452
F1022000492
F1022000512
F1022000552
F1022000592
20
20
20
20
20
20
D20x1/2”
D25x3/4”
D32x1”
D40x11/4”
D50x11/2”
D63x2”
165.-
219.-
322.-
498.-
866.-
1,061.-