รายละเอียดเพิ่มเติม

รอกวิ่งไฟฟ้า MAF-2 – 2T/4ปุ่ม/380V(3ม.)