รอกไฟฟ้า S-2-HH (24เมตร)

รองสลิงไฟฟ้า แบบ Regular Type
ไฟฟ้า AC 380 Volt, 3 Phase , 50 Hz
การควบคุมการทำงาน ปุ่มกดควบคุม
– Suspended Type : 2 Points (Up,Down)
– Regular Type : G Points (Up,Down,E,W,S,N)
Rating
– 30 minutes according to JIS C 9620
การป้องกันโครงสร้าง
– JIS C 4004 Drip Proof (Simpllfied Outdoor Type)
มาตรฐานรอก
– JIS C 9620 Electric Hoist/Crane Structure Standard
– Body : Metallic Gray (Equivalent to Munsell N4.0)
– Hook Block : Munsell 7.5YR7/14
– Push Button : Equlvalent to munsell 7.5YR7/13
อุณหภูมิแวดล้ม -5 องศา C to + 40 องศา C
ความชื้นสัมพันธ์ : 90% หรือ น้อยกว่า

 

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222

อีเมล. s.t.inter@hotmail.com Line. ooxzy

รายละเอียดเพิ่มเติม

รอกไฟฟ้า S-2-HH (24เมตร)

Message us