รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of ลวดทังสเตนสีเขียว (WP) 1.6MM(10PCS/1PAC)

 

ลวดทังสเตนสีเขียว (WP) 1.6MM(10PCS/1PAC)

ลวดทังสเตนสีเขียว (WP) ขนาด 1.6MM