รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of ลวดทังสเตนสีเขียว (WP) 3.2MM(10PCS/1PAC)

 

ลวดทังสเตนสีเขียว (WP) 3.2MM (10PCS/1PAC)

ลวดทังสเตนสีเขียว (WP) ขนาด 3.2MM