รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกบล็อก 11 mm SATA 3/8″ DR. 6PT. 12306

SPECIFICATIONS

Product No 12306
E (mm) 7.5
Warranty Terms Lifetime warranty
A (mm) 17
B (mm) 15.8
C (mm) 25
D (mm) 9
F (mm) 11
pcs / pack 6
Sepcification (mm) 11
MADE IN China