รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกบ็อก sqdr 1/2″ขนาด3/8″(12PT) รหัสสินค้า : F131-5493.8