รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกบ๊อกซ์ถอดหัวน๊อต+กล่อง(5/ชุด)(394001)

10504634 STINTERTRADE

10504634 STINTERTRADE

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 SET 1 SET 255.0 230.0 40.0 MM 0.41 KG
1 BOX 5 SET 240.0 180.0 265.0 MM 2.21 KG
1 Carton 25 SET 561.0 218.0 88.0 MM 4.2 KG