Home / Shop / ระบบพุกฝังคอนกรีต / Fastenic Anchoring System / สตั๊ดแองเคอร์ รุ่น AS FASTENIC ( AS12160 ) STUD ANCHOR RODS

รายละเอียดเพิ่มเติม

สตั๊ดแองเคอร์ รุ่น AS FASTENIC ( AS12160 ) STUD ANCHOR RODS

  • ลักษณะทั่วไป

พุ๊กเหล็กโปร แองเคอร์ เป็นพุ๊กที่ประกอบด้วยแกนพุ๊กที่มีส่วนปลายขยาย และปลอกพุ๊กเหล็กม้วนยาวตลอด
โดยปลายตัวปลอกจะขยายตัวออก เนื่องจาก แกนพุ๊กขยายดันเบ่งขึ้นมา พุ๊กเหล็ก โปร แองเคอร์ เป็นพุ๊กที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก ในตลาดเมืองไทยและประเทศข้างเคียง เนื่องจากใช้ง่าย และราคาไม่แพง การติดตั้งก็ไม่ยาก มีความสามารถในการรับแรงดึง
และแรงเฉือนได้พอสมควร ตัวพุ๊กในปัจจุบันนี้ได้พัฒนา แก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอด โดยได้รับคําแนะนํา จากผู้ใช้ถึงข้อบกพร่องต่างๆ
ของพุ๊กรุ่นเดิมที่มีรูปแบบมาจาก ออสเตรเลีย เราปรับปรุงและพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับของผุ้ใช้ที่ได้เปรียบเทียบกับรุ่นเดิม ที่ยังไม่ได้
ปรับปรุง

  • การใช้งาน

1. ใช้กับงานติดตั้งคอนกรีตทั่วไป เพราะสามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

  • ข้อดี

1. โปรแองเคอร์ ได้ปรับปรุงให้ปลอกพุ๊กมีตะขอขึ้นรอบตัว 3 จุด ไว้เกาะผนังคอนกรีตเพื่อเวลาติดตั้งเจาะรูคอนกรีตใหญ่ไป
ก็ยังสามารถติดตั้งได้
2. ตัวแกนพุ๊กด้านหัวที่มีเกลียว เราจะทําเป็นปลายเตเปอร์ เพื่อเวลาติดตั้งตอนตอกเข้าไปในรูคอนกรีต เกลียวพุ๊กจะได้ไม่เสีย
3. แกนพุ๊กด้านหัวเราเปลี่ยนจากหัวกลม เป็นหัวหกเหลี่ยม เวลาติดตั้งจะได้ล็อคกับปลอกพุ๊กไม่ให้หมุนตาม
จะเห็นได้ว่าถึงเราจะเอารูปแบบเขามาเราก็พัฒนาปรับปรุง จนพุ๊กของเราใช้งานได้สะดวกและรับแรงได้ดีกว่าต้นแบบ และเราได้พัฒนาการ
ทําจากเหล็กชุบซิงค์ และชุบ ดราคอไทซ์ DRACOTIZE ซึ่งกันสนิมหลายสิบปี

วัตถุดิบ: เหล็กชุบซิงค์ เหล็กชุบกาวาไนท์ เหล็กชุบดราโกไทซ์ และสแตนเลส

  • การติดตั้ง

1. มาร์คจุดที่จะเจารูคอนกรีต แล้วเจาะรูคอนกรีตตามขนาดและความลึกที่กําหนดไว้ ทําความสะอาดรูคอนกรีตโดยใช้แปรง
หรือลมเป่า
2. สอดพุ๊กเข้าไปจนสุดแล้วไขหัวน็อตให้แน่น ต้องระวังไม่ไขมากเกินไป จนปลอกพุ๊กยื่นเลยแกนพุ๊ก
3.คลายหัวน็อตและแหวนอีแปะออกเอาวัตถุที่จะสวม แล้วใส่แหวนอีแปะและหัวน็อตแล้วขันให้แน่น

แรงดึง 5.3 kN. แรงเฉือน 2.6 kN. ขนาดเกลียว M 10 . ความยาวทั้งตัว 130 mm. ใช้งานทนทาน
สินค้ามีคุณภาพดี
สินค้ามีมาตรฐาน

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222 อีเมล. s.t.inter@hotmail.com  Line : @stinter