รายละเอียดเพิ่มเติม

สามทางเกลียวใน
Female Thread Tee
F1029000412
F1029000442
F1029000452
F1029000472
F1029000482
F1029000492
F1029000512
20
20
20
20
20
20
20
D20x1/2”
D25x1/2”
D25x3/4”
D32x1/2”
D32x3/4”
D32x1”
D40x11/4”
87.-
94.-
123.-
99.-
122.-
251.-
480.-