รายละเอียดเพิ่มเติม

สามทาง
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/บาท
F1042000141 20mm 57.-
F1042000151 25mm 77.-
F1042000161 32mm 118.-
F1042000171 40mm 192.-
F1042000181 50mm 290.-
F1042000191 63mm 460.-
F1042000201 75mm 620.-
F1042000211 90mm 975.-
F1042000221 110mm 1,750.-